Pagrindinės plokštės rengimas ir testavimo įrangos ruošimas