Pirmosios elektroninės plokštės užsakymas ir DPV konstrukcija