Saugome gamtą


Teltonika 2017 metais aktyviai dalyvavo popieriaus perdirbimo programoje, padėjome išsaugoti 50 medžių. Didžiuojamės prisidėdami prie gamtos gerovės ir saugojimo perdirbdami popieriaus atliekas. Tausojame aplinką ir esame atsakingi už savo veiksmus gamtos atžvilgiu!

We protect the environment