logo

Įmonės lyderystė

iot ARVYDAS PAUKŠTYS

Teltonika įmonių grupės įkūrėjas, filantropas ir pirmasis Lietuvoje nacionalinis mecenatas

leader
EGLĖ PAUKŠTYTĖ
TELTONIKA IoT GROUP
EGLĖ PAUKŠTYTĖ
Viceprezidentė žmogiškųjų
išteklių vystymui
MIGLĖ PAUKŠTYTĖ - Derenčė
TELTONIKA IoT GROUP
MIGLĖ PAUKŠTYTĖ - Derenčė
Viceprezidentė teisei
REDA PAUKŠTYTĖ - STRIOGĖ
TELTONIKA IoT GROUP
REDA PAUKŠTYTĖ - STRIOGĖ
Viceprezidentė
prekės ženklo vystymui
MARIUS DERENČIUS
TELTONIKA IoT GROUP
MARIUS DERENČIUS
Viceprezidentas
pelno centrų verslo vystymui
ARTŪRAS KAZĖNAS
TELTONIKA IoT GROUP
ARTŪRAS KAZĖNAS
Viceprezidentas
finansams
RIMANTĖ CAPARAITĖ - JASINSKIENĖ
TELTONIKA IoT GROUP
RIMANTĖ CAPARAITĖ - JASINSKIENĖ
Viceprezidentė
administracijai
ERNESTAS ZDANIAUSKIS
TELTONIKA IoT GROUP
ERNESTAS ZDANIAUSKIS
Viceprezidentas
inovacijoms ir verslo plėtrai
VIOLETA DAILIDIENĖ
TELTONIKA IoT GROUP
VIOLETA DAILIDIENĖ
Vyriausioji grupės
buhalterė
FAUSTAS ZINKUS
TELTONIKA IoT GROUP
FAUSTAS ZINKUS
Viceprezidentas vidinių
sistemų ir procesų vystymui
ANTANAS ŠEGŽDA
TELTONIKA TELEMATICS
ANTANAS ŠEGŽDA
Teltonika Telematics
direktorius
GIEDRIUS KUKAUSKAS
TELTONIKA NETWORKS
GIEDRIUS KUKAUSKAS
Teltonika Networks
direktorius
SIMAS RUTKAUSKAS
TELTONIKA EMS
SIMAS RUTKAUSKAS
Teltonika EMS
direktorius
ERNESTAS VARNAS
TELTONIKA ENERGY
ERNESTAS VARNAS
Teltonika Energy
direktorius
MARTYNAS OSAUSKAS
TELTONIKA TELEMEDIC
MARTYNAS OSAUSKAS
Teltonika Telemedic
direktorius
JULIUS PURLYS
TELTONIKA HIGH-TECH HILL
JULIUS PURLYS
Teltonika High-Tech Hill
direktorius
Susisiekite