logo

TELTONIKA GLAUDŽIAI BENDRADARBIAUS SU VILNIUS TECH UNIVERSITETU

#corporatenews

May 14, 2021

We continue running our scholarship programme and establishing a close connection with universities. Today we have achieved another important goal: UAB TELTONIKA IoT GROUP (including all Teltonika companies in Lithuania) has signed an agreement with Vilnius Gediminas Technical University (VILNIUS TECH).

cooperation-with-vgtu-fe2595fec12f8849a13c0b7ab3d7cd15efb536ae3d24f094c1ee0d7fb5591826.jpg

Teltonikos įmonių grupė tęsia stipendijų projekto „Ateitis priklauso man!” įgyvendinimą ir glaudžių ryšių su universitetais užmezgimą. Šiandien pasiekėme dar vieną svarbų tikslą – UAB TELTONIKA IoT GROUP (įskaitant visas grupės įmones Lietuvoje) pasirašė sutartį su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VILNIUS TECH). Kartu su VILNIUS TECH universitetu puikiai suprantame, kad būtent glaudus mokslo ir verslo institucijų ryšis skatina technologinę pažangą. Aktyviai bendradarbiaudami, prisidėsime prie bendrų mokslinių tyrimų bei aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo.

 

Teltonikos indėlis į universiteto veiklą

Talentų atradimas ir ugdymas yra Teltonikos įmonių grupės ilgametė vizija. Todėl siekdami užtikrinti, kad jauni žmonės turėtų geriausias sąlygas augti, lavinti savo įgūdžius, tobulėti ir galiausiai tapti savo srities specialistais, kiek įmanoma stengsimės prisidėti prie universiteto studijų tobulinimo. Esant poreikiui teiksime savo rekomendacijas arba vadovausime studentų akademiniams darbams bei skaitysime paskaitas aktualiomis temomis. Pagal savo galimybes, parūpinsime VILNIUS TECH universitetui reikiamas technines priemones, mokymo metodikos medžiagą ir padėsime įrengti mokomąsias laboratorijas.

Jau keletą metų studentus į praktiką kviečia pirmosios Lietuvoje Teltonikos daiktų interneto ir B2B akademijos. Šios akademijos buvo įkurtos jau daugiau nei prieš trejus metus, o didelė dalis akademijos studentų – būtent iš VILNIUS TECH universiteto. Anot Teltonika IoT Group korporatyvinės rinkodaros vadovo Juliaus Švagždžio: „Teltonika“ įmonių grupės planai – per 4-5 metus Lietuvoje papildomai įdarbinti apie 2000 naujų specialistų, kurių didžiąją dalį sudarys būtent technologinės pakraipos darbuotojai. Per 10 metų šių specialistų poreikis Lietuvoje trigubės. Tad investuodami į technologinių studijų krypčių populiarinimą, prisidedame ir prie Lietuvos, kaip aukštųjų technologijų valstybės, kūrimo.“

closely-with-vilnius-tech-left.webp
closely-with-vilnius-tech-right.webp

Universiteto pagalba

VILNIUS TECH universitetas padės Teltonikos įmonių grupei vykdyti mokslinius tyrimus, rengti tobulinimo programas darbuotojams, ieškoti jaunų talentų norinčių prisijungti prie mūsų kolektyvo arba atlikti praktiką akademijose. Tikimės, kad aktyviai padedant universitetui, Teltonikos įmonių grupės kolektyvą papildys dar ne vienas VILNIUS TECH alumnas. O universitetui tobulinant mokslo ir studijų procesą bei taikant naujausias technologijas, ateityje galėsime džiaugtis padidėjusia gabių technologijų specialistų pasiūla.

Prie šio tikslo prisidėsime ir mes skirdami Vilniaus Gedimino technikos inžinerijos ir informacinių technologijų programų pirmakursiams net 36 stipendijas po €3000. Stipendijos bus išmokamos po €300 per mėnesį.


Dalyvaujančios studijų programos:

 

Elektronikos fakultetasElektronikos inžinerijaInformacinės ir ryšių technologijosInformacinių sistemų inžinerijaKompiuterių inžinerijaFundamentinių mokslų fakultetasDuomenų analizės technologijosInformacinės sistemosInformacinės technologijosProgramų inžinerijaMechanikos fakultetasBiomechanikaGamybos inžinerija ir valdymasMechanikos inžinerijaMechatronika ir robotika

PATIKO NAUJIENA?
Pasidalinkite su draugais!
TURITE KLAUSIMŲ?
Mes jums padėsime!
Susisiekite