EOL politika

Produkto gyvavimo ciklo pabaiga (angl. end-of-life)

Kadangi siekiame savo klientams siūlyti tik geriausius produktus ir paslaugas visą produktų gyvavimo ciklą, neišvengiamai ateina laikas, kai technologijos ir verslo poreikiai pasiekia tokį aukštą lygį, kad senesni produktai ir technologijos nebeatitinka rinkos poreikių ir jų gaminimą bei prekybą yra būtina nutraukti. Tokį sprendimą nulemia keletas faktorių, įskaitant (bet neapsiribojant) tam tikrų komponentų reikalingų gamybai prieinamumas, trečiosios šalies produkto gamybos nutraukimas arba naujo produkto su pažangesnėmis funkcijomis įvedimas.