ISO 45001:2018


ISO 45001 tai Darbuotojų Sveikatos ir Saugos valdymo standartai, kurie užtikrina profesinių traumų ir ligų prevenciją. Šie standartai buvo nustatyti remiantis jų pirmtaku OHSAS 18001, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis ir susitarimais bei valstybiniais įstatymais. Gyvybiškai svarbu yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas bei vykdyti nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų prevenciją. Didžiuojamės galėdami pranešti, kad Teltonika buvo audituota ir pripažinta kaip atitinkanti visiems ISO 45001:2018 standartams. Sertifikatas yra pateiktas žemiau.

ISO 45001:2018 ISO 45001:2018