logo
policy image
arrows Atnaujinta 2024 03 20

PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS IR TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO POLITIKA

Veikdamos tarptautinėje rinkoje įmonės susiduria su finansinių ir ekonominių nusikaltimų keliama grėsme, taip pat ir būtinybe atitikti tarptautinių sankcijų reguliavimui. Kartu šios priežastys skatina atidžiai rinktis verslo partnerius, todėl  TELTONIKA grupės įmonės (įtraukiant, bet neapsiribojant UAB „TELTONIKA IoT GROUP“, UAB TELTONIKA TELEMATICS, UAB TELTONIKA NETWORKS, UAB TELTONIKA TELEMEDIC, UAB „TELTONIKA EMS“, UAB TELTONIKA ENERGY ir padaliniai užsienyje, toliau bendrai vadinami “TELTONIKA”, “mes”, “mus” ir “mūsų”), parengė PP/TF/Sankcijų politiką. Šios politikos tikslas mažinti galimo pinigų plovimo (PP) ir teroristų finansavimo (TF), pasinaudojant TELTONIKA grupės įmonėmis, riziką bei užtikrinti, kad organizacijoje būtų tinkamai įgyvendinamos Tarptautinės Sankcijos. 

Ši Politika yra TELTONIKOS atitikties programos dalis ir ja siekiama:

  • nustatyti ir valdyti PP/TF/Sankcijų pažeidimo rizikas, su kuriomis gali susidurti TELTONIKA, įtraukiant ir riziką reputacijai,
  • apsaugoti TELTONIKOS grupės įmones nuo galimo pasinaudojimo, vykdant su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu susijusią veiklą, ar siekiant apeiti tarptautinėmis sankcijomis nustatytus ribojimus,
  • užtikrinti, kad TELTONIKOS grupės įmonės atitiktų teisinį reguliavimą, taikomą įmonėms skirtingose jurisdikcijose PP/TF/Sankcijų srityje,
  • išvystyti efektyvią vidaus kontrolę, kuri leistų aptikti ir tinkamai dalintis informacija apie įtartiną verslo partnerio veiklą.

Ši Politika taikoma globaliai visoms TELTONIKOS grupės įmonėms ir visiems jų darbuotojams, įtraukiant, bet neapsiribojant direktoriais, viceprezidentais, padalinių ir skyrių darbuotojais ir kitais asmenimis ar įmonėmis, dirbančiomis TELTONIKOS grupės naudai. Iš visų darbuotojų tikimasi, kad jie elgsis atsakingai ir sąžiningai, pagal šios Politikos nuostatas.

1. PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖS

2. DARBUOTOJŲ MOKYMAI

3. RIZIKOS VERTINMAS

4. TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS

5. VERSLO PARTNERIŲ TIKRINIMAS

6. NUOLATINĖ STEBĖSENA IR INFORMAVIMAS

7. Neatitiktis

8. Asmens Duomenų Tvarkymas

9. Kontaktai

10. Informacijos Šaltiniai

Susisiekite