logo
policy image
arrows Atnaujinta 2023 04 17

Integruotos vadybos sistemos politika

TELTONIKA įmonių grupė yra pasiryžusi vykdyti veiklą taip, kad ji būtų suderinama ir nuolatos tobulinama kartu su mūsų Integruota Vadybos Sistema (IVS), kuri yra sukurta ir palaikoma taip, kad atitiktų naujausių redakcijų ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 ir ISO 27001 standartus. Siekdami išlaikyti ir tobulinti savo IVS, tai darome laikydamiesi šių principų:


 • Užtikrindami stabilų organizacijos veiklos vystymąsi ir pelningumą.
 • Mūsų procesai, produktai ir paslaugos atitiks taikomus teisės aktų, reglamentų ir kitus reikalavimus kurie gali skirtis priklausomai nuo produkto specifikos ir šalies, kurioje produktas yra pateikiamas į rinką. Tokie reikalavimai apima, bet neapsiriboja, CE ženklinimu, E-mark homologacija, CE MDR ženklinimas medicinos prietaisams, taikomi įstatymai dėl atliekų tvarkymo mūsų vykdomuose procesuose, RoHS ir REACH direktyvų laikymasis, kurių tikslas pašalinti nuodingas medžiagas iš elektronikos gaminių, WEEE direktyva įpareigojanti perdirbti ir sumažinti išmetamų elektros ir elektronikos įrangos atliekų kiekį į gamtą.
 • Savo veikloje taikydami IVS ir jos procesus, naudojant novatoriškus įrenginius, technologijas, bei glaudžiai bendradarbiaudami su savo tiekėjais, mažiname pavojingų cheminių medžiagų naudojimą kasdienėse operacijose, elektros energijos kiekį reikalingą pagaminti mūsų produktus, stebime medžiagų sunaudojimą siekiant sumažinti susidariusių atliekų kiekį ir skatiname jų perdirbimą.
 • Išlaikyti ilgalaikius, pasitikėjimu ir pagarba pagrįstus santykius su klientais, tiekėjais, partneriais ir suinteresuotomis šalimis.
 • Vykdydami mūsų numatytus darbuotojų saugos ir sveikatos procesus bei įtraukdami darbuotojus, mes pašalinsime identifikuotus pavojus ir sumažinsime liekamąsias rizikas iki absoliutaus minimumo. Mums labai svarbu sukurti darbo aplinką, kuri skatintų saugias darbo sąlygas, užkirstų kelią nelaimingiems atsitikimams, incidentams ir profesinėms ligoms visiems darbuotojams.
 • Glaudžiai bendradarbiaudami su mokslo ir medicinos įstaigomis kursime ir tobulinsime savo inovatyvius medicinos prietaisus, orientuotus į žmonių gyvybės išsaugojimą ir ligų prevenciją.
 • Remti pasaulinių novatoriškų sprendimų vystymą, tokius kaip elektromobilių įkrovimo sprendimus, kurie prisideda prie CO2 išmetimo į aplinką mažinimo. 
 • Organizacijos veikloje užtikriname naudojamo informacinio turto konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą. Norėdami tai pasiekti, įdiegėme informacijos saugumo valdymo sistemą (ISVS), pagrįstą ISO 27001 standartu. Mūsų informacijos saugumo valdymo sistema padeda užtikrinti informacijos saugumo rizikų valdymą bei nuolatinį ISVS tobulinimą. Visiems darbuotojams keliame lūkesčius, kad būtų laikomasi informacijos saugumo politikos, procesų ir procedūrų. Siekdami užtikrinti, kad visi darbuotojai suprastų savo atsakomybę saugant organizacijai priklausančią informaciją, periodiškai atliekame darbuotojų žinių patikrinimus.
 • Suprantame, kad informacijos saugumas yra bendra atsakomybė, todėl raginame visus aktyviai dalyvauti palaikant saugią mūsų informacinių išteklių aplinką.
 • Nuolat tobulinti produktų technologijas, diegti saugos ir ekologijos požiūriu pažangias technines naujoves bei darbo metodus.
 • Kurti ir gaminti inovatyvius, pasauliniu mastu aktualius produktus, kurie tenkintų klientų reikalavimus, saugos, efektyvumo ir veiksmingumo atžvilgiu.
 • Informuoti darbuotojus ir suinteresuotas šalis apie įmonės Integruota Vadybos Sistema (IVS) politiką.
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, saugą ir sveikatą, aplinkos apsaugą, bei informacijos saugumą.
 • Užtikrinti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų ir kitų įsipareigojimų įgyvendinimą.
 • Mes priimsime Elgesio kodeksą (angl. Code of Conduct) ir perduosime šio įpareigojimo laikymąsi mūsų tiekėjams.
 • Įsipareigojame užtikrinti, kad mūsų tiekimo grandinėje nebūtų naudojamos naudingosios iškasenos iš konfliktinių zonų ar kitų susijusių nelegalių veiklių, iš kurių tiesiogiai ar netiesiogiai finansuojamos Kongo Demokratinė Respublika ar kaimyninės šalys. 

Mes tikime, kad sukūrėme brandžią Integruotą Vadybos Sistemą (IVS), bet vis tiek ją nuolat tobuliname, kad atitiktumėme klientų keliamų lūkesčių reikalavimus.

Ši politika yra prieinama visuomenei ir suinteresuotoms šalims, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys įmonės pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų aktuali ir nuolat tinkama.

TELTONIKA IoT GROUP Integruotos Vadybos Sistemos Atstovas Faustas Zinkus

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 45001:2018
ISO 27001:2022
ISO 27001:2022
ISO 13485:2016
ISO 13485:2016
Susisiekite