logo
policy image
arrows Atnaujinta 2023 08 29

ĮDARBINIMO DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Šioje Įdarbinimo duomenų tvarkymo politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip „Teltonika“ grupės įmonės (UAB „TELTONIKA IoT GROUP“, UAB „TELTONIKA TELEMATICS“, UAB „TELTONIKA NETWORKS“, UAB „TELTONIKA TELEMEDIC“, UAB „TELTONIKA EMS“, UAB „TELTONIKA ENERGY“, toliau kartu – „Teltonika“, mes, įmonė) renka, naudoja, dalijasi ir saugo asmens duomenis, susijusius su kandidatais į darbo ar praktikos pozicijas, ir kokias privatumo teises kandidatai turi. Norėdami susipažinti su tuo, kaip įmonė naudoja ir saugo Jūsų sutikimu pateiktus duomenis, perskaitykite toliau pateiktą informaciją.

Tinklapį ir įdarbinimo paraiškos formas rengia ir prižiūri įmonė. Pateikdami savo asmens duomenis sutinkate, kad įmonė juos saugotų ir naudotų pagal šią politiką. Politika gali būti keičiama ir apie visus jos pakeitimus ateityje bus skelbiama šiame puslapyje. Toliau naudodamiesi šiuo įdarbinimo tinklapiu, Jūs sutinkate su tokiais pakeitimais. Kiekvieną kartą lankantis įmonės Karjeros, IoT akademijos ir B2B akademijos tinklapiuose rekomenduojame peržiūrėti politiką.


Informacija, kurią renkame iš Jūsų ir Karjeros tinklapio naudojimas

Informacija, kurią renkame iš kitų šaltinių

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Su kuo dalijamės Jūsų duomenimis?

Jūsų asmens duomenų perdavimas trečiajai šaliai už ES ir EEE ribų

Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

Jūsų teises ir parinktys, susijusios su asmens duomenimis

Susisiekite